روش های تشخیص جهت خواب کاغذ

روش های تشخیص جهت خواب کاغذ | شرکت کارتن سازی کارتن لاین

کاغذ از الیافی مانند چوب و پنبه تشکیل شده است. فیبرها هنگامی که روی دستگاه قرار دارند و روی یک شبکه ی ارتعاشی در حال حرکت هستند ، تمایل دارند در همان راستای جلو و به موازات لبه های کناری کاغذ ، صف بکشند. این جهت همان خواب کاغذ است. راه کاغذ در حال عادی قابل تشخیص نیست. اما با قرار گرفتن ورق در شرایط محیطی مثل انبساط و انقباض ، رطوبت ، پارگی و …

روش های تشخیص جهت خواب کاغذ ادامه مطلب »